Arkivkort - Demo website


Fork me on Github

 

Dette website er udviklet i forbindelse med testen af det REST API der levere historiske kort.
https://docs.kortforsyningen.dk/

Vi kan ikke garantere at alle informationer eller funktionaliteter fra API'et er tilgængelige på websitet.
Websitet repræsentere ikke SDFE's officielle udstilling af historiske kort og kan blive lukket ned uden varsel.

I 2020 vil SDFE udvikle et officielt website til fremfinding af historiske kort og forskellige typer af protekoller som fx. sogneprotekoller, matrikelprotekoller m.fl.
Det nye website vil på sigt erstatte historiske kort på nettet https://hkpn.gst.dk/