Fork on Github

 

Dette website er udviklet i forbindelse med testen af det REST API der leverer historiske kort.
https://docs.kortforsyningen.dk/

Vi kan ikke garantere at alle informationer eller funktionaliteter fra API'et er tilgængelige på websitet.
Websitet repræsenterer ikke SDFE's officielle udstilling af historiske kort og kan blive lukket ned uden varsel.

I 2021 vil SDFE udvikle et officielt website til fremfinding af historiske kort og forskellige typer af protokoller som fx. sogneprotokoller, matrikelprotokoller m.fl.
Det nye website vil på sigt erstatte historiske kort på nettet https://hkpn.gst.dk/


Arkivkort

Fejl

Kunne ikke hente data fra https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/metadata/daekningsomraade